Održan nastavak redovite sjednice Skupštine poduzeća

Dana 29.06.2021. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati, u sjedištu Društva u Mostaru, na adresi Akademika Ivana Zovke br. 15, održan je nastavak redovite sjednice Skupštine J.P. ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, koja je započeta 08.06.2021. U okviru dnevnog reda sjednice, a nakon pribavljene suglasnosti resornog ministra za održavanje sjednice Skupštine Društva na predloženi datum, te pribavljenog mišljenja ministra o točkama 2, 3, 5, 6 i 7, razmatrani su i usvojeni Godišnji obračun Društva za 2020. godinu s pripadajućim aktima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu, Informacija Uprave o poslovanju za 2020. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu, Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu te Plan poslovanja za 2021. godinu.

Dnevni red sjednice Skupštine:

* Zapisnik s I. Redovite sjednice Skupštine od 30.06.2020.

* Godišnji obračun Društva za 2020. godinu s pripadajućim aktima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

*  Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu

*  Informacija Uprave o poslovanju za 2020. godinu

*  Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu

*  Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu

*   Plan poslovanja za 2021. godinu

*   Tekuća pitanja