Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka uredskog namještaja

JAVNO PODUZEĆE ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“  D.O.O  MOSTAR                                                                            

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“ D.O.O MOSTAR                                                                                                                                                            

Id: 4227523750002                                                                                                        

Akademika Ivana Zovke br. 15,  88 000  Mostar

PDV: 227523750002                                                                                                                                                               

tel: 036 319 635, 356 450   fax: 036 356 455

Račun Unicredit Bank: 3381002202841213

Broj:     01-90-2-1/21

Datum: 12.07.2021. godine

                                                                                       “SATEN ORIJENT“ d.o.o. Bugojno

PREDMET: Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještavamo Vas da je J.P.  “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, za najpovoljnijeg ponuđača u postupku putem izravnog poziva za dostavu ponuda za – javnu nabavku: nabavka uredskog namještaja – po ponudi br. 12/21, izabrao:

SATEN ORIJENT“ d.o.o. Bugojno

Ponuđač je izabran jer je ponudio prihvatljivu cijenu ponude u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumetacije.

            Istovremeno se zahvaljujemo na učešću i nadamo se da ćete i u buduće sudjelovati u postupcima javne nabavke J.P.  “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, a koje se odnose na vaš djelokrug rada.

             S poštovanjem,

Prilog: 

– Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Dostaviti:                                                                                          Direktor

  • naslovu                                                                 
  • dosjeu                                                                       _____________________
  • a/a                                                                       Trpimir Jelić, dipl. ing.