Odluka o prodaji šumskih drvnih sortimenata – G.J. „Ljubuša-Vran“, dio u odjelu 98. a i 98. b

JAVNO PODUZEĆE ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“  D.O.O  MOSTAR                                                                            

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“ D.O.O MOSTAR                                                                                                                                                            

Id: 4227523750002                                                                                                        

Akademika Ivana Zovke br. 15,  88 000  Mostar

PDV: 227523750002                                                                                                                                                               

tel: 036 319 635, 356 450   fax: 036 356 455

Račun Unicredit Bank: 3381002202841213

Broj: 01-190/21

Datum: 24.09.2021. godine

Temeljem članka 34. Statuta javnog poduzeća Šumsko gospodarskog društva „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (Narodne novine HNŽ/K, 09/12, 08/17), te usvojenog Plana gospodarenja šumama za 2021. godinu za ŠGP „Srednje Neretvansko“, br. 01-01/2021 od 05.01.2021. godine, usvojenog od strane Nadzornog odbora, Odlukom br. NO-12-3/21 od 28.05.2021. godine, direktor Društva  d o n o s i :

   ODLUKA

o prodaji drvnih sortimenata

Članak 1.

Direktor Društva donosi Odluku o prodaji drvnih šumskih proizvoda u G.J. Ljubuša-Vran, dio u odjelu 98. a i 98. b, u skladu s projektom reg. br. 05/21 od 23.09.2021. godine.

Minimalno podizanje cijene po oglasu o prodaji je 2% u odnosu na ukupnu vrijednost, po oglasu koji će se objaviti na web stranici J.P. ŠGD “Šume  Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar.

Prodaja će se izvršiti putem licitacije FCO na panju, na način da 60% drvne mase ide najpovoljnijem ponuđaču.

Članak 2.

Preostalih 40% raspoređuje se ravnomjerno na kupce koji su dostavili zahtjeve za godišnje ugovore (imaju dozvole za promet šumskih drvnih sortimenata) uz cijenu koju ponudi najpovoljniji ponuđač, uvećana za troškove sječe i izvoza, a javili su se na Oglas o prodaji drvnih sortimenata.

Avansno plaćanje 20% za sve kupce.

Članak 3.

Sječu i izvoz šumskih drvnih sortimenata izvršit će najpovoljniji ponuđač  iz čl. 1. ove Odluke  po cijeni iz tenderske dokumentacije, a obveza kupaca iz čl. 2. ove Odluke je istom platiti usluge za navedene radove.

Ukoliko kupac iz čl. 2. ne prihvati uvjete iz čl. 2., drvna masa se raspoređuje ravnomjerno na preostale ponuđače.

Članak 4.

Ukoliko nitko ne prihvati uvjete iz čl. 2., tehnička oblovina ide najpovoljnijem kupcu iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:                                                                                                           

-a/a

                                                                        Direktor             

                                                                                              Trpimir Jelić, dipl. ing.