Održana VI. sjednica Skupštine poduzeća

Dana 12.04.2022. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati, u sjedištu Društva u Mostaru, na adresi Akademika Ivana Zovke br. 15, održana je VI. sjednica Skupštine J.P. ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar. U okviru dnevnog reda sjednice, a nakon pribavljene suglasnosti resornog ministra za održavanje sjednice Skupštine Društva na predloženi datum, razmatrani su i usvojeni Godišnji obračun Društva za 2021. godinu s pripadajućim aktima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu, Informacija Uprave o poslovanju za 2021. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu, Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu, te Plan poslovanja za 2022. godinu.

Dnevni red sjednice Skupštine:

  1. Zapisnik s V. sjednice Skupštine Društva

2.  Godišnji obračun Društva za 2021. godinu s pripadajućim aktima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.  Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

4.  Informacija Uprave o poslovanju za 2021. godinu

5.  Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu

6.  Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu

7.  Plan poslovanja za 2022. godinu

8.  Tekuća pitanja