Javne nabave

Godina: 2020 2021

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR  za  2023.godinu
Javne Nabave Vijesti

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR za 2023.godinu

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”

Odluka o poništenju postupka- Uređaj za vođenje evidencije radnog vremena
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka- Uređaj za vođenje evidencije radnog vremena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Usluge popravka motornih vozila i pripadajuće opreme
Javne Nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Usluge popravka motornih vozila i pripadajuće opreme

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

Odluka o poništenju postupka-Usluge sječe, izvoza i izrade šumskih drvnih sortimenta
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka-Usluge sječe, izvoza i izrade šumskih drvnih sortimenta

Odluka o poništenju postupka- Usluga sječe, izvoza i izrade šumskih drvnih sortimenata te izrade šumskih vlaka i sanacije stare šumske vlake
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka- Usluga sječe, izvoza i izrade šumskih drvnih sortimenata te izrade šumskih vlaka i sanacije stare šumske vlake

Odluka o izboru ponuđača- Usluge prijevoza robe
Javne Nabave

Odluka o izboru ponuđača- Usluge prijevoza robe

Odluka o poništenju postupka- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva (Jablanica)
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva (Jablanica)

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana

Poziv  za dostavu ponude za Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
Javne Nabave

Poziv za dostavu ponude za Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

Odluka o poništenju postupka- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Usluge sječe,  izvoza i izrade oštećenih  drvnih sortimenata
Javne Nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Usluge sječe, izvoza i izrade oštećenih drvnih sortimenata

Poziv/Zahtjev za dostavu ponude za tehničku zaštitu objekta na period od godinu
Javne Nabave

Poziv/Zahtjev za dostavu ponude za tehničku zaštitu objekta na period od godinu

Obavijest o nabavi – Usluge sječe izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata
Javne Nabave

Obavijest o nabavi – Usluge sječe izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge sječe , izvoza i izrade drvnih sortimenata, te izrada šumskih vlaka i sanacija stare šumske vlake
Javne Nabave

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge sječe , izvoza i izrade drvnih sortimenata, te izrada šumskih vlaka i sanacija stare šumske vlake

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)
Javne Nabave Vijesti

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)

1 2 3 5