Javne nabave

Godina: 2020 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka goriva (Prozor-Rama)
Javne Nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka goriva (Prozor-Rama)

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN- “Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN- “Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata”

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN – “Pravne usluge”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN – “Pravne usluge”

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina – Lot 3 Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda)
Javne Nabave

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina – Lot 3 Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – tiskani materijal po narudžbi i pečati
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – tiskani materijal po narudžbi i pečati

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama – pravne/odvjetničke usluge
Javne Nabave Vijesti

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama – pravne/odvjetničke usluge

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama – usluge sječe
Javne Nabave Vijesti

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama – usluge sječe

Odluka o poništenju postupka – Zakup  poslovnih prostorija za potrebe JP ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar  (Šumarija Jablanica), na period od jedne (1) godine
Javne Nabave Vijesti

Odluka o poništenju postupka – Zakup poslovnih prostorija za potrebe JP ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (Šumarija Jablanica), na period od jedne (1) godine

Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci goriva za 2022. godinu – Lot 1 – Mostar
Javne Nabave Vijesti

Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci goriva za 2022. godinu – Lot 1 – Mostar

Odluka o izboru ponuđača- radovi – ” Uklanjanje nasipa na putu G.J. Gornja Rama, reon Prodojnica”
Javne Nabave

Odluka o izboru ponuđača- radovi – ” Uklanjanje nasipa na putu G.J. Gornja Rama, reon Prodojnica”

Odluka o utvrđivanju izmjena i  dopuna  Plana javnih nabavki J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, za 2022. godinu
Javne Nabave Vijesti

Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, za 2022. godinu

Zahtjev za dostavu ponuda – zakup poslovnih prostorija za potrebe poduzeća (Šumarija Jablanica)
Javne Nabave Vijesti

Zahtjev za dostavu ponuda – zakup poslovnih prostorija za potrebe poduzeća (Šumarija Jablanica)

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Zakup poslovnog prostora (Šumarija Jablanica)
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Zakup poslovnog prostora (Šumarija Jablanica)

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 4 – Gornja Rama
Javne Nabave Vijesti

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 4 – Gornja Rama

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 3 – Prozor-Rama
Javne Nabave Vijesti

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 3 – Prozor-Rama

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 2 – Jablanica
Javne Nabave Vijesti

Odluka o poništenju postupka – nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 2 – Jablanica

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 1 – Mostar
Javne Nabave Vijesti

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i sukcesivna isporuka goriva i plina Lot 1 – Mostar

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i sukcesivnu isporuku goriva i plina
Javne Nabave Vijesti

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i sukcesivnu isporuku goriva i plina

Ugovor o nabavi – multifunkcijski pisač
Javne Nabave Vijesti

Ugovor o nabavi – multifunkcijski pisač

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – multifunkcijski pisač
Javne Nabave Vijesti

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – multifunkcijski pisač

1 2 3 4 5