Šumarija Prozor-Rama

Splitska bb, 88440 Prozor-Rama;

Tel: +387 36 397 266;

Faks: +387 36 356 455;

E-mail: sumehercneretvanskerama@gmail.com;


Šumarija Prozor-Rama poslovna je jedinica u sklopu J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar. Poslovnom jedinicom – Šumarijom rukovodi rukovoditelj (upravitelj).

Poslovne jedinice Društva – Šumarije obavljaju poslove iz domena gospodarenja šumama, a u skladu s članom 6. Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Statutom Društva:

 • Uzgoj i zaštita šuma
 • Iskorištavanje i promet svim produktima šuma i šumskog zemljišta
 • Izgradnja i održavanje šumskih komunikacija i objekata
 • Zaštita, održavanje i unapređenje opće korisnih funkcija šuma
 • Upravljanje zaštićenim područjima i šumama i šumskom zemljištem posebne namjene
 • Projektovanje u šumarstvu
 • Sjemenarstvo
 • Rasadnička proizvodnja
 • Hortikultura
 • Ekologija
 • Lov i ribolov
 • Turizam u šumarstvu