AKCIJA POŠUMLJAVANJA HUMA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR I INTESA SAN PAOLO BANKE „ZAJENO ZA NAŠE ŠUME“

Akcija se održala 16.11.2022. godine na brdu Hum gdje je tom prilikom zasađeno 1 000 sadnica crnog bora. Akciju su organizirali djelatnici poduzeća J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko – neretvanske“ koji su napravili projekt i izvršili pošumljavanje, te nabavku sadnog materijala, uz novčanu potporu Intesa Sanpaolo banke. Jesen je idealno vrijeme za pošumljavanje, zato smo se i odlučili na ovu akciju u ovom periodu gdje su izraženije padaline. Društvo planira ove jeseni zasaditi preko 10 000 sadnica na raznim hercegovačkim lokalitetima. Hum je brdo iznad Mostara najviše kote 436 m.n.v. na prijelazu je iz niskoga hercegovačkog krša u visokoplaninsko područje. Prepoznajemo Hum kao veoma popularnu lokaciju i sve češće izletište mnogih građana ovoga grada. Želimo učiniti ovo mjesto što ugodnijim za boravak našim sugrađanima. Sadnjom odabranog drveća povećati će se kvaliteta zraka, osigurati hladovina i smanjiti temperatura zraka. Dobri prirodni pročišćivači zraka su borovi i čempresi pa smo iz toga razloga odabrali crni bor, također time će se osigurati i biološka raznolikost. Biljke su poznate kao „pluća“ ekosustava jer apsorbiraju ugljik dioksid a ispuštaju kisik, ali budući da kroz lišće filtriraju i atmosferske zagađivače poput sumpor dioksida i dušik dioksida, biljke funkcioniraju ne samo kao „pluća“ nego i kao „jetra“ ekosustava.

Foto izvor: Šumsko-gospodarsko društvo “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar