Vijesti

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR  za  2023.godinu
Javne Nabave Vijesti

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR za 2023.godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu
Vijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu

Vijesti

NAKON 11 GODINA JP ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO-NEETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR DOČEKALE PRAVDU

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata – Odjel 54a-dio, G.J.”Gornja Rama” , Šumarija Prozor-Rama
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata – Odjel 54a-dio, G.J.”Gornja Rama” , Šumarija Prozor-Rama

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)

AKCIJA POŠUMLJAVANJA HUMA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR I INTESA SAN PAOLO BANKE „ZAJENO ZA NAŠE ŠUME“
Vijesti

AKCIJA POŠUMLJAVANJA HUMA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR I INTESA SAN PAOLO BANKE „ZAJENO ZA NAŠE ŠUME“

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel Vanjača G.J. “Čabulja”, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”
Vijesti

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel Vanjača G.J. “Čabulja”, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”

AKCIJA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR POŠUMLJAVANJA NA KEDŽARI
Vijesti

AKCIJA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR POŠUMLJAVANJA NA KEDŽARI

AKCIJA POŠUMLJAVANJA U ČITLUKU UZ J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. I EKOPAK -A IZ SARAJEVA
Vijesti

AKCIJA POŠUMLJAVANJA U ČITLUKU UZ J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. I EKOPAK -A IZ SARAJEVA

SANACIJA VJETROIZVALA U ŠUMARIJI MOSTAR „G.J. TRTLA-LIŠTICA“
Vijesti

SANACIJA VJETROIZVALA U ŠUMARIJI MOSTAR „G.J. TRTLA-LIŠTICA“

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel 98 G.J. “Gornja Rama, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel  163 G.J. “Trtla-LIštica”
Vijesti

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel 98 G.J. “Gornja Rama, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”

OGLAS – o prodaji šumskih drvnih sortimenata G.J. “Gornja Rama” odjel 107
Vijesti

OGLAS – o prodaji šumskih drvnih sortimenata G.J. “Gornja Rama” odjel 107

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)
Javne Nabave Vijesti

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)

1 2 3 6