Vijesti

OGLAS – Prodaja ŠDS putem licitacije, odjel 95, Ljubuša-Vran, Šumarija Prozor-Rama
Vijesti

OGLAS – Prodaja ŠDS putem licitacije, odjel 95, Ljubuša-Vran, Šumarija Prozor-Rama

Prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju  – Odjel 95
Vijesti

Prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju – Odjel 95

Prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju
Vijesti

Prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Zaključak o poništenju javnog natječaja za upravitelje šumarija
Vijesti

Zaključak o poništenju javnog natječaja za upravitelje šumarija

Javni oglas za prijem u radni odnos
Vijesti

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju
Vijesti

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju
Vijesti

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju
Vijesti

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Javni konkurs/natječaj za izbor i imenovanje direktora/ravnatelja
Vijesti

Javni konkurs/natječaj za izbor i imenovanje direktora/ravnatelja

Revizija 2022. godina
Vijesti

Revizija 2022. godina

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju
Vijesti

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Ponovljeni postupak – Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata , odjel 150/1, G.J. “Trtla-LIštica” Šumarija Mostar
Vijesti

Ponovljeni postupak – Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata , odjel 150/1, G.J. “Trtla-LIštica” Šumarija Mostar

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata , odjel 150/1, G.J. “Trtla-LIštica” Šumarija Mostar
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata , odjel 150/1, G.J. “Trtla-LIštica” Šumarija Mostar

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 93-a,  G.J.”Ljubuša-Vran”, Šumarija Prozor-Rama
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 93-a, G.J.”Ljubuša-Vran”, Šumarija Prozor-Rama

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR  za  2023.godinu
Javne Nabave Vijesti

PLAN NABAVKI J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. MOSTAR za 2023.godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu
Vijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu

Vijesti

NAKON 11 GODINA JP ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO-NEETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR DOČEKALE PRAVDU

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata – Odjel 54a-dio, G.J.”Gornja Rama” , Šumarija Prozor-Rama
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata – Odjel 54a-dio, G.J.”Gornja Rama” , Šumarija Prozor-Rama

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- “Vanjski revizor za pružanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2022.godinu”

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)

1 2 3 7