Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju, Šumarija Mostar, LOT 1. G.J. „ Trtla-Lištica“ , Odjel 150 b, LOT 2. G.J. „ Trtla-Lištica“, Odjel 152 b, LOT 3. Šume na kršu – Odjel 163 – požarište