Vijesti

AKCIJA POŠUMLJAVANJA HUMA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR I INTESA SAN PAOLO BANKE „ZAJENO ZA NAŠE ŠUME“
Vijesti

AKCIJA POŠUMLJAVANJA HUMA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR I INTESA SAN PAOLO BANKE „ZAJENO ZA NAŠE ŠUME“

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)
Vijesti

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata- odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica” (sanacija vjetroizvala)

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel Vanjača G.J. “Čabulja”, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”
Vijesti

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel Vanjača G.J. “Čabulja”, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”

AKCIJA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR POŠUMLJAVANJA NA KEDŽARI
Vijesti

AKCIJA DJELATNIKA J.P. ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR POŠUMLJAVANJA NA KEDŽARI

AKCIJA POŠUMLJAVANJA U ČITLUKU UZ J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. I EKOPAK -A IZ SARAJEVA
Vijesti

AKCIJA POŠUMLJAVANJA U ČITLUKU UZ J.P. ŠGD “ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE” D.O.O. I EKOPAK -A IZ SARAJEVA

SANACIJA VJETROIZVALA U ŠUMARIJI MOSTAR „G.J. TRTLA-LIŠTICA“
Vijesti

SANACIJA VJETROIZVALA U ŠUMARIJI MOSTAR „G.J. TRTLA-LIŠTICA“

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel 98 G.J. “Gornja Rama, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel  163 G.J. “Trtla-LIštica”
Vijesti

OGLAS o prodaji šumskih drvnih sortimenata-podjela po lotovima (Lot 1-odjel 98 G.J. “Gornja Rama, Lot 2-odjel 150 G.J. “Trtla-Lištica, Lot 3-odjel 163 G.J. “Trtla-LIštica”

OGLAS – o prodaji šumskih drvnih sortimenata G.J. “Gornja Rama” odjel 107
Vijesti

OGLAS – o prodaji šumskih drvnih sortimenata G.J. “Gornja Rama” odjel 107

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača- Tehnička zaštita objekta na period od godinu dana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Sadnice za pošumljavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Popravka motornog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nadzorna senzorska kamera i solarni punjač za nadzornu senzorsku kameru”

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)
Javne Nabave Vijesti

Ugovor o nabavci robe- Nabavka goriva ( Prozor-Rama)

Odluka o utvrđivanju izmjena i  dopuna  Plana javnih nabavki J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, za 2022. godinu
Vijesti

Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, za 2022. godinu

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN- “Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN- “Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata”

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN – “Pravne usluge”
Javne Nabave Vijesti

Odluka o izboru ponuđača – Usluge iz Aneksa II dio B ZJN – “Pravne usluge”

Odluka Vlade HNK o usvajanju Informacije o poslovanju za 2021. J.P. ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar
Vijesti

Odluka Vlade HNK o usvajanju Informacije o poslovanju za 2021. J.P. ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar

ZAKLJUČAK SKUPŠTINE HNK/Ž  sa sjednice održane 02.08.2022. godine.
Vijesti

ZAKLJUČAK SKUPŠTINE HNK/Ž sa sjednice održane 02.08.2022. godine.

Informacija o poslovanju za 2021. godinu
Vijesti

Informacija o poslovanju za 2021. godinu

1 2 3 4 7